Selenteri Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 18.2.2021

Selenteri Oy käsittelee SenioriHelppi-palvelun (SenioriHelppi-sovellus) sekä verkkosivujensa selenteri.fi ja seniorihelppi.fi vierailijoiden henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan edellä mainittujen verkkosivujen ja sovelluksen käyttämiseen liittyviä henkilötietoja. Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle (seloste käsittelytoimista).

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää. Voimassa oleva tietosuojaseloste löytyy kotisivuilta seniorihelppi.fi.

Rekisterinpitäjä 

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa Selenteri Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Nimi: Selenteri Oy
Y-tunnus: 2983235-3
Postiosoite: Vanha kylätie 11, 04130 Sipoo, Suomi

Henkilörekisteristä vastaava henkilö:
Toimitusjohtaja Matti Annala

Henkilörekisterit

 1. Yritysasiakasrekisteri
 2. Henkilöasiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme henkilötiedoista käyttäjä- ja analytiikkatietoja.

Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot ovat henkilötietoja, joita keräämme suoraan sinulta tai edustamaltasi asiakasyritykseltä, jonka nimissä käytät palveluamme. Voimme kerätä käyttäjätietoja eri tavoin, esimerkiksi yhteisellä palvelusopimuksella, asiakkaan rekisteröityessä palveluun tai täyttäessä muun lomakkeen.

Yritysasiakasrekisteri

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme.

 • Koko nimi
 • Nimike
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Rooli yrityksessä
 • Koulutusta ja osaamista kuvaavat tiedot
 • Käyttäjätunnukset
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot

Käsittelemme myös muita tietoja, joita saatat antaa meille, kuten:

 • Muu tieto, jonka annat meille käyttäjätiliäsi luodessa tai käyttäjätilitietoja muuttaessasi
 • Sijaintitieto (jos olet antanut luvan sijaintitietosi käsittelyyn)
 • Markkinointisuostumukset ja -kiellot
 • Tiedot, jotka annat meille arvostellessasi palveluitamme
 • Tiedot, jotka annat meille puhelimitse, sähköpostitse, lomakkeilla tai muutoin kanssamme asioidessasi

Henkilöasiakasrekisteri

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Rooli omaisten piirissä
 • Senioripiirit, joihin kuulut
 • Käyttäjätunnukset
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Maksutiedot

Käsittelemme myös muita tietoja, joita saatat antaa meille, kuten:

 • Muu tieto, kuten kuva, jonka annat meille käyttäjätiliäsi luodessa tai tilitietoja muuttaessasi
 • Sijaintitieto (jos olet antanut luvan sijaintitietosi käsittelyyn)
 • Markkinointisuostumukset ja -kiellot
 • Tiedot, jotka annat meille arvostellessasi palveluitamme
 • Tiedot, jotka annat meille puhelimitse, sähköpostitse, lomakkeilla tai muutoin kanssamme asioidessasi

Analytiikkatiedot

Emme pääsääntöisesti käytä analytiikkatietoja henkilöiden yksilöimiseen. Saatat kuitenkin joskus olla tunnistettavissa niistä joko suoraan taikka välillisesti kävijätietojen kautta. Tällöin myös analytiikkatietoja käsitellään henkilötietoina.

Saatamme kerätä seuraavia teknisiä tietoja laitteista, joita käytät käyttäessäsi palveluamme: 

 • Laite ja laitenumero, laitteen IMEI-numero
 • Maa
 • IP-osoite
 • Käytetty selain ja selainversio
 • Käyttöjärjestelmä
 • Internetpalveluntarjoaja
 • Laitteesi vierailijatunniste

Saatamme kerätä tietoja palvelun käytöstäsi, kuten:

 • Aika, jonka olet käyttänyt palvelussa
 • Käyttötiedot
 • URL-osoitteet verkkosivuista, joilla vierailit ennen kuin vierailit palvelussa
 • Vierailujesi ajankohdat ja päivämäärät

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään lähes kaikissa verkkopalveluissa. Sivusto tai sovellus ei välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Käytämme Google Analytics -analytiikkapalvelua sovelluksemme verkkosivustomme käytön analysointiin ja seurantaan. Kerättävillä tiedoilla pyritään kartoittamaan sivuston käyttäjien tarpeita ja näin palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin. Tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöön.

Sivustollamme voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä (Facebook, LinkedIn), joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia. Huomioithan kuitenkin, että evästeiden poistaminen voi heikentää tai estää sovelluksen tai sivuston tiettyjen toiminnallisuuksien käytön. Evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta tai käyttämästäsi laitteesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käytetään asiakassopimusten velvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja kerätään, koska ilman niitä asiakkaalle ei pystyttäisi tarjoamaan ja tuottamaan pyydettyjä palveluita. Palveluidemme käyttö edellyttää tietojen tallentamista henkilörekisteriin. Käsittelemme henkilötietoja tarkemmin ottaen seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Tarjotaksemme palveluitamme ja täyttääksemme sopimukseen perustuvat asiakassuhteen velvollisuutemme (käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)
 2. Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme esimerkiksi kirjanpidosta (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)
 3. Käsitelläksemme vaateita ja oikeudellisiin menettelyihin kuten perintään (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)
 4. Asiakasviestintään, markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)
 5. Laadun parantamiseksi esimerkiksi asiakaspalautetta keräämällä ja käsittelemällä (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)
 6. Harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme, esimerkiksi markkinatutkimuksen avulla, sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasananansa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta palvelun käytöstä. Palvelun toteuttamiseen Selenteri Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö:

 • EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki 25.5.2018 lukien
 • Rikoslaki 39/1889
 • Kirjanpitolaki 1336/1997

Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja vastaanottavat rekisterin käsittelemiseksi hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset, jotka sijaitsevat EU:n alueella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eikä käsitellä EU-alueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Selenteri Oy käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti ja huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään viipymättä asiaan kuuluvalla tavalla.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään lisäksi niin pitkään kuin kirjanpitolaki tai muu asiakassuhteeseen soveltuva laki siihen velvoittaa.

Ainoastaan sopimusvalmisteluihin ja markkinointitarkoituksiin käytettäviä tietoja säilytetään enintään 24 kk, ellei rekisteröity sinä aikana uusi suostumustaan tai tee sopimusta kanssamme. Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan myös aina rekisteröidyn sitä pyytäessä.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa aina halutessaan. Tiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse tai salatulla sähköpostilla kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevia henkilötietoja, henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista.

Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa asiakassuhteen aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on Ratapihantie 9, 00520 Helsinki ja sähköpostiosoite on tietosuoja@om.fi.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Silloin kun käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Pyynnön voit lähettää osoitteeseen info@selenteri.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).